Kort beskrivning

Påsfilter som kan levereras enkelt eller dubbelt. Manuell eller automatisk backspolning. Standard filter påsar kan användas.

Övriga produkter

Bilder