Kort beskrivning

Beredning av polymerlösning från emulsionspolymer. Full automatik med förregling av dosering och spädning. Möjlighet till ytterligare spädning före dosering.

Övriga produkter

Bilder