Kort beskrivning

ChemiMix® VRU-P är en mobil reningsanläggning i mindre skala avsedd för att i pilotskala verifiera de resultat vi fått fram på laboratorieförsök. Den använder kemisk rening och avskiljning av föroreningar med hjälp av ett lite trumfilter. Passar speciellt bra för rening av metaller och suspenderat material. Kapaciteten är 1m3/h.

Övriga produkter

Datablad

Bilder

Bilder från försökskörningar samt insida pilot