Kort beskrivning

VRU-T är en mobil reningsanläggning med kemisk rening och avskiljning av föroreningar med hjälp av ett trumfilter. Passar speciellt bra för rening av metaller och suspenderat material. Kapacitet dimensioneras efter kundbehov.

Övriga produkter

Datablad

VRU på växlarflak, insida, trumfilter & polymerberedare