Kort beskrivning

VRU-B är en reningsanläggning avsedd att stå permanent installerad. Den använder kemisk rening och avskiljning av föroreningar med hjälp av ett trumfilter. Passar speciellt bra för rening av metaller och suspenderat material. Kapacitet dimensioneras efter kundbehov.

Övriga produkter

Datablad

Bilder

VRUB – hela enheten, reaktionstankar, trumfilter och kemikaliehantering samt styrskåp.