Kort beskrivning

VRU-F är en mobil reningsanläggning med kemisk rening och avskiljning av föroreningar med hjälp av flotation. Passar speciellt bra för rening av metaller, fett och suspenderat material. Kapacitet dimensioneras efter kundbehov.

.

Övriga produkter

Datablad

Bilder

VRUF på växlarflak, inloppslåda samt skrapverk