Kort beskrivning

En serie utrustningar för beredning av polymerlösning från granulat – både ifrån småsäck och storsäck – till färdig lösning. Med varmluft blåses granulatet upp till vätningsdelen som är en Jetwet® placerad ovanpå beredningstanken ger en helt homogen polymerlösning utan sk ”fish-eyes” eller driftsproblem. Automatiksystemet är gjort med plc systemtyp Siemens. Det ger en modern och användarvänlig maskin.

Övriga produkter

Bilder