Chemical Equipment har utvecklat sin verksamhet från diverse utrustningar för att hantera kemikalier till att bli en leverantör av helhetslösningar för ett reningsproblem. Det omfattar framför allt olika former av kemisk rening men kan även inkludera biologisk rening. Vi utför också laboratorieförsök och pilotförsök.

Referenser

Bildtext

Ekokem

Två stycken utrustningar för elimination av föroreningar i mark

mobil rening av förorenat vatten

Findus

Samordnare och leverantör av olika delar till föravskiljning före biologisk rening samt kemiskt fällningssteg efter biologin.

ry

Ry Varmeværk

Komplett rening av vatten från våt rökgasrening vid värmeverk i samarbete med Nordic Water.

DSC_0035_049

VRU

Mobil anläggning för rening av svårt förorenade vatten.