ChemiMix® VRU-T

utrustning för rening av förorenat vatten

ChemiMix® VRU-T

För mer information, tryck nedan.

ChemiMix® VRU-F

utrustning för rening av förorenat vatten

ChemiMix® VRU-F

För mer information, tryck nedan.

ChemiMix® VRU-B

utrustning för rening av förorenat vatten

ChemiMix® VRU-B

För mer information, tryck nedan.

ChemiMix® VRU-P

utrustning för rening av förorenat vatten

ChemiMix® VRU-P

För mer information, tryck nedan.

Chemimix® DT

polymerberedare för fast polymer

Chemimix® DT

För mer information, tryck nedan.

ChemiMix® LT

polymerberedare för emulsionspolymer

Chemimix® LT

För mer information, tryck nedan.

ChemiMix® BT

dispergeringsutrustning för fasta kemikalier

ChemiMix® BT

För mer information, tryck nedan.

ChemiMix® FI

filter för avskiljning av fasta föroreningar

ChemiMix® FI

För mer information, tryck nedan.